Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych w fazie krzewienia

Zboża ozime wiosną są w zróżnicowanych fazach rozwojowych. Plantacje wysiane w optymalnym terminie są w fazie końca krzewienia. Z kolei późno siane pszenice po zbiorze kukurydzy bądź też buraków cukrowych, mogą być w fazie kilku liści lub rozpoczynać krzewienie. Właśnie faza krzewienia to optymalny moment do aplikacji herbicydów zawierających substancje czynne z tzw. grupy regulatorów wzrostu- syntetycznych auksyn. Najbardziej znanymi reprezentantami tej grupy są herbicydy należące do rodziny CHWASTOX.

Czym jest grupa herbicydów CHWASTOX?

Jest to jedna z największych i najstarszych linii środków ochrony roślin na rynku polskim. Środki chwastobójcze pochodzą od polskiego producenta CIECH Sarzyna. Ich cechą charakterystyczną jest to, że zawierają substancję czynną MCPA oraz inne z tej samej gry chemicznej: mekoprop, dikambę, fluroksypyr, chlopyralid. Odpowiedni dobór i proporcje wymienionych substancji pozwoliły na przygotowanie herbicydów posiadających szybki efekt działania i skuteczność w stosunku do szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych. Decydując się na zastosowanie herbicydów zawierających substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu, należy pamiętać o tym, że minimum temperaturowe ich działania wynosi 10-12 °C.

Jak działają substancje z grupy regulatorów wzrostu?

Substancje czynne z tej grupy pobierane są przez liście chwastów, dlatego też zalecane są głównie do zabiegów wiosną w fazie krzewienia zbóż. W tym okresie z reguły wszystkie chwasty już skiełkowały, a łan jeszcze nie jest na tyle zwarty, żeby ograniczyć dotarcie cieczy opryskowej do ich powierzchni. Zarejestrowane są w Polsce produkty zawierające np. fluroksypyr (Nuke 250 EC z ProAgri), które mogą być aplikowane do fazy liścia flagowego (BBCH 37). Jednak należy pamiętać, że zabieg w tak później fazie powinien miech charakter interwencyjny.

Substancje czynne działają podobnie jak naturalne fitohormony. Jednak dostarczenie bardzo dużej ich dawki do rośliny, powoduje ich nienaturalny wzrost i rozwój. Efektem działania jest nienaturalne zgrubienie pędów oraz wygięcie roślin. Na skutek zaburzenia gospodarki hormonalnej rośliny zamierają.

Szybkie działanie

Charakterystyczny efekt działania widoczny jest bardzo krótko po aplikacji, przy przebiegu pogody sprzyjającej intensywnemu wzrostowi chwastów, nawet kilka godzin po zabiegu. Jednym z najszybciej działających produktów jest Chwastox Turbo 340 SL po aplikacji, którego "chwasty zwijają się za opryskiwaczem". Taki efekt potwierdza działanie produktu, jednak do całkowitego zamierania chwastów niezbędny jest jeszcze okres kilkunastu dni.

Kilka słów o Chwastox Turbo 340 SL

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych herbicydów przeznaczonych do stosowania w zbożach ozimych i jarych. Zgodnie z etykietą produktu może być stosowany w fazie krzewienia zbóż, zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. Według przeprowadzonych badań rejestracyjnych takie chwasty pospolite w zbożach ozimych jak: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski są na niego średnio wrażliwe.

Zestaw handlowy

Oprócz produktu solo Chwastox Turbo 340 SL można nabyć kompleksowe rozwiązanie zawierające oprócz herbicydów na chwasty dwuliścienne, również produkt komplementarny zwalczający chwasty jednoliścienne. Zestaw handlowy nosi nazwę Chwastox Duo Box.

SunPak — skutecznie zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne

Alternatywą posiadającą szerokie spektrum zwalczanych chwastów dla opisanego wyżej rozwiązania jest SunPak. Jest to połączenie aż 4 substancji czynnych o bardzo wysokiej skuteczności działania. Zestaw handlowy wyróżnia szerokie okno aplikacji, ponieważ może być już stosowany do fazy 3.liści zbóż, aż do fazy liścia flagowego. Dlatego też nadaje się doskonale do zabiegów celowych wykonywanych wcześniej- jego minimum temperaturowe jest na poziomie 5 °C, co pozwala na szybkie ograniczenie konkurencji chwastów z rośliną uprawną. SunPak zwalcza najważniejsze chwasty występujące w łanie zbóż wiosną np. przytulię czepną, mak polny oraz fiołka polnego i przetaczniki, których kompensacja może być dużym problemem w innych uprawach np. rzepaku ozimego.